RIZABEYTORUNLARI INSAAT TEKSTIL SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Bu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) www.vesnagarden.com online satış internet sitesinin (bundan böyle “Web Site” olarak anılacaktır) sahibi olan, SAHIL MAH. CUMHURIYET CAD. NO: 343 A TATVAN/ BITLIS adresinde mukim RIZABEYTORUNLARI INSAAT TEKSTIL SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI (bundan böyle “Vesna Garden” olarak anılacaktır) ile Web Sitesinde üyelik kayıt işlemleri gerçekleştirilerek Web Sitesini ticari amaçla kullanan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Vesna Garden ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:
 • Kullanıcının veya Kullanıcı adına Yetkilisinin, Web Sitesinde üyelik için talep edilen bilgileri ilgili alanlara girmesi ve Sözleşme şartlarını elektronik ortamda kabul etmesi ile birlikte, üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur. Kullanıcı, üyelik kayıt işleminin tamamlandığına ilişkin Web Sitesinde belirtilen e – posta adresi üzerinden bilgilendirilir.

 

 • Tüzel kişi tacirler de Web Sitesine “üye”, tüzel kişi tacir adına üyelik kayıt işlemini gerçekleştiren yetkili (gerçek kişi) olmayıp, tüzel kişi tacirin kendisi olacaktır. Bu nedenle bu Sözleşmenin Tarafı da tüzel kişi tacirdir.
 • Kullanıcının veya Kullanıcı Yetkilisinin, üyelik kayıt işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin tamamını okuduğu, içeriği bütünü ile anladığını ve tüm şartları onayladığı anlamına gelir.
 • Sözleşme şartlarının Web Sitesinde ilgili alanda “tik” atılarak elektronik ortamda kabul edilmesi ve üyelik kayıt işleminin tamamlanmasından itibaren, bu Sözleşme yürürlüğe girecektir ve Taraflar arasında geçerli olacaktır.
 • Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, bu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, bu Sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan Web Sitesinde yer alan tüm diğer şartları, politikaları ve bu sayılanlarda ileride Vesna Garden tarafından yapılabilecek tüm değişiklikleri de peşinen kabul etmiş sayılırlar.
SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Sözleşme’nin konusu, Vesna Garden tarafından Site üzerinden elektronik ortamda sunulan ürünler ve hizmetlerden faydalanma koşullarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

VESNA GARDEN TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER:

Vesna Garden’in Site üzerinden vereceği hizmetler, sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, Site’de satışa sunulan ürünlerin, Vesna Garden ile Kullanıcı arasında elektronik ortamda akdedilecek “B2B Ürün Satış Sözleşmesi” şartlarına göre, Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, ürün stok durumunun müsait olması halinde, Kullanıcıya satılması ve teslimidir.

TANIMLAR:
 • Online Satış İnternet Sitesi (“Web Sitesi”) : Vesna Garden.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Vesna Garden’in bu Sözleşme kapsamında hizmetleri ve ürünleri satışa sunduğu web sitesidir.
 • Kullanıcı : Web Sitesinde üyelik kayıt işlemleri gerçekleştirilerek, Web Sitesini kullanan ve bu Sözleşme ile ürün satın alımı durumunda Web Sitesi üzerinden akdedilen “B2B Ürün Satış Sözleşmesinin” tarafı olan gerçek ve tüzel kişi tacirlerdir.

 

 • Kullanıcı Yetkilisi: Web Sitesine üye ve bu Sözleşme ile Web Sitesi üzerinden akdedilecek “B2B Ürün Satış Sözleşmesinin” tarafı olmadan, Kullanıcı tarafından kendisine verilen yetkilere göre Kullanıcı adına Web Sitesinde gerekli işlemleri gerçekleştiren gerçek kişidir.
ÜYELİK KAYIT İŞLEMİ VE KULLANICI İLE ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 • Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, Web Sitesini kullanmak ve Web Sitesi üzerinden sunulan ürünleri ve buna bağlı hizmetleri satın alabilmek için, üyelik kayıt işlemini tamamlar.
 • Vesna Garden, Web Sitesinde üyelik için Kullanıcıdan herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.
 • Üyelik kayıt işlemini gerçekleştiren kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kullanıcı, üyelik kayıt işlemini yaparak 18 yaşını doldurduğunu kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcının veya Kullanıcı adına Yetkilisinin, Web Sitesinde üyelik için talep edilen bilgileri ilgili alanlara eksiksiz girmesi ve Sözleşme şartlarını elektronik ortamda kabul etmesi ile birlikte, üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur. Kullanıcı, üyelik kayıt işleminin tamamlandığına ilişkin Web Sitesinde belirtilen e – posta adresi üzerinden bilgilendirilir.
 • “Üye girişi” için gerekli e – posta adres ve parola bilgilerinin korunması, Kullanıcının bir tüzel kişi tacir (şirket) olması durumunda, bunların sadece tüzel kişi (şirket) bünyesinde yetkili kişiler ile paylaşılması, bunun dışında üçüncü kişilere aktarılmaması, Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Üye bilgileri kullanılarak Site üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Bu işlemlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Vesna Garden’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararlarını Vesna Garden’in ilk talebi üzerine defaten tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, “üye girişi” için gerekli e – posta adres ve parola bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişilerce izinsiz kullanıldığının ve güvenliğinin başka şekilde ihlal edildiğinin tespit etmesi halinde, durumu derhal Vesna Garden’e bildirmekle ve güvenli bir tarayıcı üzerinden parolasını değiştirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı, üyelik kayıt işlemini tamamlarken, Web Sitesine girilen her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur. Bilgilerinin değişmesi durumunda, Kullanıcı söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Bunun için gerekli teknik imkânlar Vesna Garden tarafından sağlanır. Vesna Garden söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.
 • Vesna Garden yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirirken Kullanıcının Web Sitesindeki beyanlarını esas almaktadır. Üyelik kayıt işlemini gerçekleştirirken söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması ya da güncel olmaması nedeniyle, Vesna Garden’in yasal yükümlülüklerini yerine getirememesi veya eksik yerine getirmesi durumunda, Kullanıcı Vesna Garden’den herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Web Sitesine Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi tarafından bilgilerin hatalı, eksik olması ya da güncel olmaması nedeniyle Vesna Garden’in uğrayacağı her türlü zararı Vesna Garden’in ilk talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
ÜCRET VE ÜRÜN BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:

Kullanıcı, verdiği ürün siparişlerinde ürün bedellerini Vesna Garden ile elektronik ortamda ayrıca akdedilen B2B Ürün Satış Sözleşmesi şartları, Web Sitesindeki koşullar ve yönlendirmeler gereğince derhal ve eksiksiz olarak Web Sitesi üzerinden tanımlı ödeme yolları vasıtasıyla ödemekle yükümlüdür.

VESNA GARDEN’İN HAKLARI:
 • Vesna Garden, Site üzerinden sunacağı ürün ve hizmetlerin kapsamını, niteliğini ve fiyatlarını belirlemekte tamamen serbesttir. Vesna GardenSite üzerinden sunacağı hizmetler ve ürünlerde herhangi bir değişiklik yapması halinde, değişiklikler Web Sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.
 • Kullanıcı, Vesna Garden’in online ürün satışı ve buna bağlı olarak sunacağı hizmetleri geçiçi bir süre için askıya alma veya tamamen durdurma hakkı olduğunu, Vesna Garden bu hakkını kullanması halinde, Kullanıcı Vesna Garden’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Vesna Garden, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, bu Sözleşme şartlarını ve/veya Web Sitesinde yer alan diğer şartları, politika ve formları uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Güncellenen Sözleşme, şartlar, politikalar ve formlar mevcut şartların yerine geçer.
 • Vesna Garden, Sözleşmede ve/veya Web Sitesinde yer alan diğer şartlarda, politikalarda ve formlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel Sözleşmeyi, şartları, politikaları ve formları güncelleme tarihinde Web Sitesinde üyelik kaydı bulunan Kullanıcılar ile paylaşır. Vesna Garden, dilerse aynı Kullanıcılara ayrıca e – posta yolu ile de değişiklikler konusunda bilgilendirebilir. Sözleşmenin ve/veya diğer şartların, politikaların ve formların güncel hali, Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Yayın tarihinden itibaren tüm hizmetler ve ürün satışları güncel Sözleşme’ye, Web Sitesinde yer alan güncellenmiş şartlara, politikalara ve formlara tabi olacaktır.
 • Vesna Garden, Uygulama üzerinden sunulan hizmetler ve ürünler ile ilgili her ne nam altında olursa olsun herhangi bir taahhütte bulunmaz ve özellikle hizmetlerin ve ürün satışlarının sürekliliğini garanti etmez. Vesna Garden, bu sebeple herhangi bir gerekçe göstermeksizin Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerde ve ürünlerde her zaman değişikliğe gidebilir veya tüm hizmetleri, ürün satışlarını veya herhangi bir bölümünü süreli ya da sürekli askıya alabilir ya da sonlandırabilir. Kullanıcı, Vesna Garden’i, hizmetler ve ürün satışları ile ilgili yapılan değişikliklerden, kesintilerden veya hizmetlerin ve ürün satışların Web Sitesinden kaldırılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
 • Vesna Garden tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Web Sitesine erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web Sitesine erişilen tarih ve saat, Web Sitesinde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.
 • Kullanıcı, Web Sitesi içindeki faaliyetlerinde, Web Sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını beyan ve kabul eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır ve Vesna Garden’in uğrayacağı her türlü zararını defaten Vesna Garden’in ilk talebi üzerine tazmin edecektir. Bu durum ayrıca Vesna Garden’in, bu tür üyelik hesaplarını askıya alma, sona erdirme, yasal süreç başlatma ve yetkili kamu kurumlardan ilgili Kullanıcın hesabı ile ilgili bilgi talepleri gelmesi halinde, bu bilgileri paylaşma hakları saklıdır.
 • Kullanıcı, Vesna Garden’in Web Sitesi üzerinden Vesna Garden ve Kullanıcı arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini, bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az üç yıl süreyle saklayabileceğini ve ilgili mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere aktarabileceğini kabul ederler.
 • Kullanıcının elektronik ileti ile özel kampanyalardan haberdar edilmesine Site üzerinden öncesinde onay vermesi halinde, Kullanıcı elektronik ileti ile özel kampanyalar hakkında bilgilendirilecektir.
VESNA GARDEN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 • Bu Sözleşme ve Web Sitesinde Vesna Garden ile Taraflar arasında elektronik ortamda akdedilen diğer sözleşmeler (B2B Ürün Satış Sözleşmesi) ilgili mevzuat gereğince Vesna Garden tarafından elektronik ortamda saklanacaktır.
 • Bu Sözleşme, üyelik kayıt işlemi gerçekleştiren Kullanıcın Web Sitesinde kayıtlı e-posta adresine kayıt işlemi tamamlanmasının akabinde e-posta yoluyla gönderilir. Ürün satışlarına ilişkin elektronik ortamda akdedilen B2B Ürün Satış Sözleşmesi ise, ürün satış işlemleri gerçekleştirildikten sonra Kullanıcın Web Sitesinde belirttiği e – posta adresine aynı şekilde gönderilecektir.
 • Kullanıcı Web Sitesindeki, yüklemeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Web Sitesinin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Vesna Garden sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Vesna Garden sorumlu değildir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:
 • Vesna Garden markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, imge, html kodu, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Vesna Garden tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, tasarımlar, resimler ve verilerin ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Vesna Garden’e aittir.
 • Kullanıcılar, Vesna Garden’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ve eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve her ne sebeple olursa olsun bunlar üzerinde hak iddia edemez.
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:
 • Vesna Garden, Site üzerinden elde ettiği bilgilerin ve kişisel verilerin gizli tutulmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.
 • Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, bu Sözleşmeyi kabul etmekle, Vesna Garden’in Kullanıcı’ya ait bilgilerinin, kişisel verileri dâhil olmak üzere, Site’de yer alan ve bu Sözleşmenin bir parçası olan “Gizlilik Politikasında“, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında“, “Çerezler Politikasında“ ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza metninde“  belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesini kabul eder.
SÖZLEŞMENİN VE ÜYELİĞİN ÜYELİK SÜRESİ:
 • Bu Sözleşme Web Sitesinin faal olduğu süre içerisinde Kullanıcın üyeliği müddetince yürürlükte kalır.
 • Kullanıcı, Web Sitesinde oluşturduğu hesabını her zaman, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sonlandırabilir.
 • Kullanıcın bu Sözleşme ve/veya Web Sitesinde yayınlanan diğer şartları ve politikaları ihlal etmesi halinde, Vesna Garden’in Kullanıcın üyelik hesabını askıya alma veya tamamen kaldırma hakkı saklıdır. Bu durumda Kullanıcı, Vesna Garden’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen taahhüt ve kabul eder.
MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Böehlerit işbu ” WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARINI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Böehlerit açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Böehlerit’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME:
 • Bu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacaktır.
 • Taraflar, uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemelerin ve İcra Dairelerin yetkili olacaklarını kabul ederler.
MUHTELİF HÜKÜMLER:
 • Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin diğer maddelerin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve Sözleşme buna göre ifa edilecektir.
 • Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Vesna Garden’in ticari defter ve kayıtları, Vesna Garden’in sistemlerinde ve Site üzerinden saklanan verileri her türlü uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. maddesi gereği kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Böehlerit, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 • Bu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Vesna Garden’in bilinen e - posta adresi veya açık adresine, Kullanıcıya ise üyelik formunda belirttiği e - posta adresi veya açık adresine yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, e – posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sitede güncellemediği takdirde, mevcut e – posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligatların geçerli kabul edilecektir.
 • Taraflar’dan birinin, bu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellenmeyecektir.